Rejestr Szkół i Placówek OświatowychSystem Informacji Oświatowej

Wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych

Ministerstwa Edukacji i Nauki

Ikony  - Numery ewidencyjne placówekNumery ewidencyjne placówki

Położenie szkół lub placówekPołożenie szkół lub placówek
Wyszukiwanie szkół i placówek oświatowych, których siedziba aktualnie znajduje się na terenie wybranego obszaru.

Organ prowadzącyOrgan prowadzący
Wyszukiwanie szkół i placówek oświatowych poprzez wskazanie ich aktualnego organu prowadzącego. Organami prowadzącymi mogą być Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministrowie oraz organy inne niż JST/Minister.